Ενημερώσεις


Επίσημος χαιρετισμός καθηγητή κ. Αλέξανδρου Ραπίδη, Γενικoύ Γραμματέα της IFHNOS

O καθηγηγητής κ. Αλέξανδρος Ραπίδης για την αναγνώριση της 27ης Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου και για την εκπαιδευτική ημερίδα της 4ης Ιουλίου